Tag Archives: alstom praca do kitu

JĘZYK MAŁYCH DZIECI

Język młodszych dzieci stał się wówczas dialek­tem rodzinnym. Hale rozwija dalej ową ideę wy­jaśniając w sposób dość pomysłowy istnienie wie­lu całkowicie odrębnych języków na świecie, ich rozmieszczenie oraz tajemnicę ich pochodzenia. Lecz to, co interesujące dla nas w referacie, to