BADANIA EKONOMICZNE

Oszacowano, przy pomocy pilotujących modeli ekonometrycznych dotyczących naszej gospodarki, że mnożniki dynamiczne, w reakcji na (nie dotyczące spraw obronnych) wydatki rządu, osiągają szczytową wartość w okresie od 1,5 do 2,8 kwartałów, i zaczynają zmniejszać swą wartość po upływie 4 do 7 kwartałów, ale mogą pozostawać na obniżonym poziomie przez kilka lat.8 To stwarza problem polegający na’ tym, że bodziec może zadziałać w przyszłości, gdy nie jest już więcej potrzebny. Badania ekonomiczne pokazały, że zarówno polityka pieniężna, jak polityka fiskalna mogą okazać się skuteczne. Nie ma przekonywujących dowodów pozwa­lających na stwierdzenie, które z nich ma większą siłę oddziaływania, ani też nie dało się określić dokładnej ilościowej wartości mnożnika wywołanego stosowaniem którejkol­wiek z nich.

Witaj na portalu! Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem, znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i poszerzania swojej wiedzy. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia mojej strony i aktywnego komentowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: