DŁUG RZĄDU

Dług rządu federalnego rósł od 1974 roku szybciej niż w jakimkolwiek okresie pokoju w tym stuleciu. Inna miara ciężaru zadłużenia, zadłużenie jako procent wpływów do budżetu federalnego, wykazuje prawie taką samą tendencję jak stosunek długu do PNB. Ponadto teza, że cały dług ostatecznie zostanie spłacony, nie może być w rzeczywi­stości zastosowana do rządu. Ponieważ życie ludzkie jest ograniczone, członkowie indywidualnych gospodarstw domowych muszą spłacić wszystkie swoje długi – jeśli to konieczne, przez zlicytowanie majątku — po śmierci. Ze wszystkich względów praktycznych można oczekiwać, że rząd będzie trwał wiecznie.

Witaj na portalu! Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem, znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i poszerzania swojej wiedzy. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia mojej strony i aktywnego komentowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: