FAKTY HISTORYCZNE

Ostatnie kilkadziesiąt lat dostarczyło wystarczająco dużo danych potwierdzających twierdzenie monetarystów o nieistnieniu wymienności między inflacją i bezrobociem w długim czasie.  Przedstawia stopy bezrobocia i inflacji w Stanach Zjednoczonych w latach 1953 – 1987. Ich układ w niczym nie przypomina elegancko opadającej krzywej Phillipsa; bardziej przypomina smugę ciągnącą się za odrzutowcem wykonującym popisy akrobatyczne. Na podstawie faktów historycznych łatwiej byłoby potwierdzić dodatnią niż ujemną korelację między inflacją a bezrobociem. Jednakże jeden wniosek wyłania się z tych danych. Długookresowa lub naturalna stopa bezrobocia widocznie wzrosła w latach 1970. Wzrost ten różnie tłumaczono: wzrostem zasiłków dla bezrobotnych, zwiększeniem udziału pracowników w zarządza­niu i szybkimi zmianami strukturalnymi. Nic dziwnego, że monetaryści szukają wyjaśnienia tego zjawiska w mikroekonomicznej analizie rynku pracy .

Witaj na portalu! Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem, znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i poszerzania swojej wiedzy. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia mojej strony i aktywnego komentowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: