LOGICZNE POWIĄZANIE

Jednakże ich logiczne powiązanie z odnośnymi przedmio­tami jest takie samo jak znaków naturalnych — jest to jednojednoznaczny związek znaku i przed­miotu, dzięki któremu interpretator, zaintereso­wany drugim, a postrzegający pierwszy, może uchwycić istotę terminu, który go interesuje.Interpretacja znaków jest podstawą inteligencji zwierząt. Zwierzęta przypuszczalnie nie odróżnia­ją znaków naturalnych od sztucznych czy przy­padkowych, lecz posługują się obydwoma rodza­jami dla pokierowania swoim praktycznym dzia­łaniem. To samo robimy i my, jak dzień długi. Odpowiadamy na dzwonki, pilnujemy godziny, reagujemy na sygnały ostrzegawcze, idziemy śla­dem strzałki, zdejmujemy z ognia czajnik, kiedy gwiżdże, zbliżamy się na płacz dziecka, zamyka­my okna, kiedy słyszymy grzmoty.

Witaj na portalu! Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem, znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i poszerzania swojej wiedzy. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia mojej strony i aktywnego komentowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: