NAGŁY SPADEK DOSTĘPNOŚCI

Nie powinniśmy oczekiwać powrotu poziomu dochodu narodowego aż do punktu y3i Nowe źródła energii będą prawdopodobnie bardziej kosztowne w eksploatacji nawet, jeśli tylko zasoby zostaną zuzyte wyłącznie w celu udostępnienia ich. Tak więc, po wyruszeniu z punktu równowagi Et, przesunięcia krzywej zagregowanej podaży przesuwają punkt równowagi do Ez 1 ostatecznie do E3.Nagły spadek dostępności ważnego zasobu, takiego jak ropa naftowa, może spowodować, że krzywa zagregowanej podaży krótkookresowej przesunie się w lewo z SASi do SAS2. Poziom cen wzrośniezPi do P3, a poziom produkcji krajowej spadnie z y$ do y\. Z powodu szoku może zostać rozwinięta produkcja substytutów, tak że krótkookresowa krzywa zagregowanej podaży przesunie się w prawo znowu do SASi. W długim okresie produkcja krajowa może więc wspiąć się z powrotem do y2> a poziom cen może cofnąć do P2. W ten sposób krzywa zagregowanej podaży długookresowej nie przesunie się tak daleko w lewo jak krzywa krótkookresowa, a jedynie od LASi do LASz. Położenie równowagi z początkowo zajmowanego punktu E\ przesunęło się do Ez i ostatecznie osiągnęło na dłużej punkt £3.

 

Witaj na portalu! Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem, znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i poszerzania swojej wiedzy. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia mojej strony i aktywnego komentowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: