NIEPOKOJĄCE FILOZOFÓW

Z tego punktu widzenia uwa­ża się, że wczesnych filozofów nie tyle niepokoiły sprzeczności w samej tradycji, ile pociągały pew­ne elementy na horyzoncie doświadczenia, któ­rych ich tradycja nie wyjaśniała w sposób wy­starczający. Wprowadzili oni nową formułę, aby włączyć nowe elementy, i butnie orzekli, iż «wszystko jest wodą i wszystko jest płynne*.” Sformułowanie doświadczenia zawartego w in­telektualnym horyzoncie danej epoki czy społecz­ności determinują, moim zdaniem, nie tyle zda­rzenia i pragnienia, ile podstawowe p oj ę- cia, jakimi rozporządzają ludzie, kiedy analizują i opisują swoje przygody zgodnie ze swoim ro­zumieniem.

Witaj na portalu! Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem, znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i poszerzania swojej wiedzy. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia mojej strony i aktywnego komentowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: