Przygotuj się do oceny

Przygotuj się do oceny. Dobre przygotowanie sprawi, że będziesz odczuwał mniejszy stres. Bądź nastawiony na to, by mówić przynajmniej tyle samo co twój kierow­nik.

  • Zbierz wszystkie przydatne informacje.

  • Przeczytaj formularz oceny pracownika.

  • Przygotuj notatki, które zabierzesz ze sobą na roz­mowę.

  • Dokonaj oceny własnej pracy w odniesieniu do każ­dego punktu formularza.

  • Przygotuj argumenty na poparcie swojego zdania.

Rada: Prowadź notatki dotyczące przebiegu swojej pracy. Zapisuj wszelkie zadania nie należące do twojego zakresu obowiązków, których się podjąłeś – na przy­kład wzięcie na siebie dodatkowych obowiązków, kie­dy część pracowników chorowała. Gromadź listy z po­dziękowaniami lub gratulacjami za dobrze wykonaną pracę, które otrzymasz od klientów. Rozmowa oceniająca,nie pow/inna być jedyną sytuacją, kiedy przełożony i pracownik porozumiewają się ze sobą. Najlepiej, by spotykali się regularnie, aby oceniać realizację zadań i wprowadzać potrzebne poprawki. W ten sposób postąpią według złotej zasady okresowej oceny pracownika:

Witaj na portalu! Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem, znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i poszerzania swojej wiedzy. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia mojej strony i aktywnego komentowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: