WIELE ZAMIENNYCH

Po drugie, krytycy utrzymują, że wzrost zasobu pieniądza zależy tylko w części od wzrostu ilości środków płatniczych i obowiązkowych rezerw bankowych – zmiennych, które Fed może bezpośrednio kontrolować w drodze operacji na otwartym rynku i manipulowania wymogami utrzymania rezerw oraz stopą dyskontową . Wiele innych zmiennych, takich jak popyt obywateli na środki płatnicze i chęć systemu bankowego przechowywania dodatkowych rezerw, może również wpływać na wielkość zasobu pieniądza. W konsekwencji Fed może nie być zdolny do zwiększenia zasobu pieniądza według stałej stopy. Władze monetarne mogą co najwyżej utrzymy­wać wzrost zasobu pieniądza w pewnym przedziale wielkości. Po trzecie, wielu krytyków kwestionuje stabilność prędkości obiegu. Szacunki prędkości obiegu wskazują na duże zróżnicowania w latach osiemdziesiątych. Niekiedy krytycy monetaryzmu traktują prędkość obiegu jako wielkość doskonale niestabilną, równą dokładnie tyle, ile trzeba dla utrzymania równania MV = Py w równowadze. Bez stabilnej prędkości obiegu, krótko- i długookresowe zależności między pieniądzem, cenami i wielkością produkcji nie będą spełniać przewidywań monetarystów.

Witaj na portalu! Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem, znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i poszerzania swojej wiedzy. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia mojej strony i aktywnego komentowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: